„Zilele Antreprenoriatului Stomatologic”

In data de 23.04.2016 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Medicina Dentara, a organizat si găzduit un eveniment de succes: Zilele Antreprenoriatului Stomatologic. Acest eveniment a fost realizat in parteneriat cu ZAS-ManagerDENTsi cu CMDJ Arad , și a vizat interesul de accesare de fonduri a cadrelor didactice si a studentilor din ani terminali dar si a medicilor dentisti si a tehnicienilor dentari. Principalele teme abordate, de anteprenoriat si de accesare de fonduri europene, au fost de actualitate.

Evenimentul a fost adresat atât cadrelor didactice în vederea dezvoltarii mediului stiintific de cercetare academic cat și medicilor dentiști practicieni pentru infiintarea si dezvoltarea unui cabinet de succes, precum si modul de dobandire a cunostintelor necesare accesarii, de catre medicii dentisti si tehnicienii dentari, a fondurilor europene de care Romania beneficiaza in perioada de programare 2014 – 2020. S-a prezentat linia de finanțare 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial” din cadrul Programului Operational Regional si 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care se poate beneficia de finanțari nerambursabilă de până la 200.000 euro.”