Departament Medicina Dentara

Facultatea de Medicină Dentară U.V.V.G. Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale, pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii.

Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.

Misiunea şi obiectivele programului de studiu Medicină Dentarăsunt conforme cu reglementărilesectoriale specific învăţământului medical conformDirectivei Europene, recunoaşterea internaţională adiplomelor şi calificărilor şi sunt dictate de racordareala Spaţiul European al Învăţământului Superior, precumşi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medicalnaţional şi internaţional, conform standardelor specificMedicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate astudenţilor prin sistemul ECTS.

Prin reevaluarea curriculeiau fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu
educaţional propriu.

A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea bazei tehnicomateriale, crearea de noi laboratoare, în concordanţă cu standardele europene și standardele ARACIS.

Cadre didactice:

Facultatea De Medicină Dentară
Departamentul De Medicină Dentară
1. PRESEDINTE SENAT: Conf. Univ. Dr. FREIMAN PAUL
2. DECAN: Șef lucr. Dr. LILE IOANA
3. DIRECTOR DEPARTAMENT: Șef lucr. Dr. HOSSZU TIBERIU
4. Prof. Univ. Dr. ONISEI DOINA
5. Conf. Univ. Dr. MIHALI SORIN
6. Conf. Univ. Dr. COVRIG VALERIA
7. Șef lucr. Dr. MANCAS CALIN
8. Șef lucr. Dr. SZEKERES CATALENA
9. Șef lucr. Dr. VASCA  VIRGIL
10. Șef lucr. Dr. PASCA CIPRIAN
11. Șef lucr. Dr. BERARI ADELINA
12. Șef lucr. Dr. GAVRILA ARDELEAN LIVIU
13. Șef lucr. Dr. OLARIU IUSTIN
14. Șef lucr. Dr. VASCĂ ELISABETA
15. Șef lucr. Dr. MARIAN DIANA
16. Asist. Univ. Dr. ELISEI GABRIELA
17. Asist. Univ. Dr. ELISEI RADU
18. Asist. Univ. Drd. AVRAM GABRIELA
19. Asist. Univ. Drd. ADOMNICAI MIHAELA
20. Asist. Univ. Drd. HOGEA CAROLINA
21. Asist. Univ. Drd. CORLAN IONUT
22. Asist. Univ. Drd. STANA OTILIA
23. Asist. Univ. Dr. LUPULESCU TEODORA
24 Asist. Univ. Drd. TUTURICI LIVIU
25. Asist. Univ. Drd. MANEA HORATIU
26. Asist. Univ. Drd. SITARU PATRICIA
27. Asist. Univ. Drd. ILYES IOANA
28 Asist. Univ. Drd. JANTEA ADRIAN